OM OSS

I november 2007 bildade Roger Weiss, Magnus Orelöv, Thomas Fallqvist och Mats Hallberg VentFyran i GBG AB. Alla fyra hade tidigare arbetat tillsammans på EU Ventilation och efter lite olika turer efter det med bla egna företag så återförenades vi igen.

 
Vi har idag utöver oss fyra delägare även 10 st anställda montörer.

För injustering och service jobbar vi med samarbetspartners.

Vi erbjuder våra kunder luftbehandlingsinstallationer utförda av kompetent och välutbildad arbetskraft till av kunden uttalad kvalitet.
 
Vi utför dock inga installationer till privatpersoner.

VentFyrans verksamhet bestod i starten mestadels av uthyrning av montagetjänster mot timdebitering och även delar av entreprenader mot fast pris. Från detta har vi succesivt övergått till egna entreprenader. Idag består verksamheten till största del av egna entreprenader, både med fastpris och som ”löpande arbeten”. Både utförande- och totalentreprenader.